Afspraken kunnen gemaakt worden via internet en via secretariaat 016/203027 ( best na 10 uur- kortere wachttijden) :

 Klik hier om een afspraak via internet te maken

         -voormiddagraadpleging op di, do, vrij van 10 tot 12 uur

         -namiddagraadpleging  op ma en wo van 17 tot 19 uur

Middagraadplegingen -afspraken alleen op de dag zelf te maken via internet en of  via secretariaat 016/203027 :   op ma, woe en vrij van 13 tot 14 uur Opmerking:  deze raadpleging wordt beperkt tot max 6 patienten, nadien zijn er afspraken met vertegenwoordigers.

Indien U buiten deze momenten een dringend consult verlangt kan dit altijd maar wel aan te vragen bij de dokter zelf GSM 0473 921986

Gelieve tijdens raadpleging altijd in het bezit te zijn van uw ISI+-kaart en/of uw eID-kaart. Een vignet van de mutualiteit in geval van  bloedafname en of ander labo-onderzoek (gyneco)