HUISBEZOEKEN worden bij voorkeur voor 10 uur aangevraagd met gsm 0743 921986

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

Naam en voornaam van de patiënt

Het volledige adres en telefoonnummer 

De reden van uw aanvraag